Auksė Balčiūnaitė-Kalimavičienė šantažu prievartaują Genovaitės Butėnienės turtą.

Auksė Balčiūnaitė – Kalimavičienė , kuri dirba Vilniaus Klinikinėje ligoninėje , ankščiau gyveno Jiezno 10 , Alytus , Lietuva kartu su savo seserim Skaiste Balčiūnaite -Vaitkevičiene šantažu prievaratują Genovaitės Butėnienės turtą , noras nužudyti ir pasisavinti pigiau grybo turtą , nes tėvas Balčiūnas ,špekuliuoja ,nekilnojamu turtu ,perka ir parduoda , nemokėdamas mokeščių valstybei , bet juos slepia ,ankščiau išvoges visą vyno gamyklą ,, ALITA ,, , vogtą šampaną , kurį
vogė furgonais ir pardavinėjo , juodoje rinkoje.
Auksė Balčiūnaitė- Kalimavičienė nuolat , diena iš dienos ,tiesiog kiekvieną dieną Genovaitę Butėnienę bado srovemis į širdį ,galvą ,kojas , grąsina nužudyti Genovaitę Butėnienę ,netgi motina Balčiūnienė ,kuri yra Auksės
Balčiūnaitės -Kalimavičienės skundžiasi Auksei ,savo dukrai , kad Genovaitė Butėnienė į ją, ne taip žiūri , labas nesako , atėjus į balsus prievartauja seksu Genovaitę Butėnienę ir bado srovėmis iki infarkto būsenos ,ir sako ,aš tave išvešiu į durnių namus ,nes aš su Krasnickiene Vilija viena ranka , nes mano motina Balčiūnienė įsidarbino per Vitkauską už kyšius į vaikų namus ,kyšį davė 500 litų , kad gautų darbą , Jurgis Krasnickas su Vitkausku buvo geriausi draugai ,tai gali grąsinti.
Balčiūnienė motina Auksės Balčiūnaitės – Kalimavičienės visiškai negabi , prasmirdus vaikščiojo su savo dukrom ,net nuo plaukų taukai bėgo ir jautėsi kvapas prakaito smirdantis.
Balčiūnų šeima vaizdavo ubagus ,nors visą vyno gamyklą ,nusiaubė ,nes reikėjo pabaigt medicinos mokslus, nors ir už kyšius .Auksė Balčiūnienė – Kalimavičienė su savo seserim Vaitkevičiene , kad gautų įskaitą ar užskaitytų egzaminą ,staugiančiai rėkdavo ,prie auditorijos durų , kad jos pasigailėtų ir užskaitytų egzaminą ar įskaitą , nors debilų debilas ir kyšius nešė ,net vilko.
Auksė Balčiūnienė -Kalimavičienė su seserim Vaitkevičiene ir motina Balčiūniene vogė ,,LEGO ,, žaislus iš našlaičių namų ,motina Balčiūniene leisdavo ateiti į darbą ir išsirinkti ,, LEGO ,, žaislus,kuriuos galėtų pasivogti ,tiesiog kurie labiausiai patinka ,Balčiūnienė vogė viską iš našlaičių namų ,net maistą , tai degradaves antžmogis , kuris net iš našlaičio, galėtų atimti ,paskutinį duonos kąsnį.
Tiesiog žmogėdra.
Kaip žudikę Auksę Balčiūnaitę -Kalimavičienę samdo Vilija Butėnaitė,kad nužudytų motiną Genovaitę Butėnienę ir seserį ,Kalimavičienė, net didžiuojasi ,kad išžudys ir galės pasisavinti turtą Genovaitės Butėnienės.
Į žudymo darbus Auksė Balčiūnaitė -Kalimavičienė ,pasisamdo Irena Ulvydienę iš Kareivių 18-31 , Vilnius , Lietuva, taip pat Ilona Bučionienę gyv.Piliakanio15 , Alytus , Lietuva ir taip pat Viliją Krasnickienę su Jurgiu Krasnicku , kad galėtų nužudyti Genovaitę Butėnienę .

+1
-1
  
Processing your request, Please wait....
skundziu.lt skundziu.lt skundziu.lt
Atsiliepimai