„Kankinys“

Visiems ikiteisminiams pareigūnams ,advokatams ,Valstybės tarnautojams ,kas gali ir nėra abejingi man padėti ,prašau pagalbos.

Virgilijus Janušas
Laukininkų g.4-11,
Klaipėda .

PRAŠYMAS
2016.01.14.

Kaip jau esu rašes ne kartą ,esu Lietuvos Respublikos teisėtas kankinys ir suprantu ,kad mano gyvenimas baigesi artėja laikas savo ar nesavo noru amžinojo poilsio .
Su manimi susidoroja užuot padėtu Lietuvos Respublika , daro mane „auka“, „kankiniu“ ,“ atpirkimo Ožiu“ .
Aš jau negaliu atlaikyti krūvio grasinimų prieš Valstybės korupcija ,smurtą ,susidorojimą .Praradau viską sveikatą ,daug turto sukaupto vaikams ,daug pinigų .
Šiuo metu mano statusas esu didžiauses Lietuvos Respublikos nusikaltelis ,net pats nežinau kiek ir už ką aš esu teisiamas ,kaip pradėjo mane teisti nuo2010m.ir toliau teise už bet ką ,kaip sugalvoja ,be advokato ar klastotais dokumentais vyksta teisėsaugos kerštas nes pastovėjau užtiesą nepalaikiau korupcijos, todel jau aštuoni metai kenčiu ,kenčia nekalti mano vaikai.
Aš širdį nesu joks nusikaltelis ,nesu niekada jokių nusikaltimų padares koks dabar esu padarytas koks atrodau ,apsiginti man neleidžiama.
Jau dvylikti metai auginu su sunkia negale vaikučius ,timėjausi juos užauginsiu nes niekada nemaniau kad su tokia korupcija susidursiu,kad taip su manimi susidoros .Šiuo metu man labai sunku ,aš nebegaliu atlaikyti to smurto ,susidorojimo norisi tik numirti išeiti amžinojo poilsio pailsėti nuo visko.
Tačiau stengiuosi iš paskutiniųjų gintis „ir skestantis griebesi už šiaudo“ .
Prašyčiau visų kas gali ne būti abejingėms padėti .
2015m.gruodžio 17d. gavau Šiaulių apygardos teismo 2015m.gruodžio 15d. nuosprendi kur esu nuteistas nežine kiek aš nesuprantu ,ten bendrinta ir vėl perašyta .Aš buvau teisiamas be advokato jokių įrodymų neturėjau galimybės pridėti teismui ir teismas Telšiuose neleido man pridėti .Esu nuteistas kam 2014m.sausio 18d.nuvažiavau į Telšius ir primušiau ar dar kaip nežine ką padariau ,nes visada keitėsi kalbos kiek girdėjau teisme buvusia sugyventine Lina Rekašiute .Tačiau aš minėta dieną net Telšiuose nebuvau įrodymų daug tačiau neturėjau galimybės pridėti teismui o Šiaulių apygardos teisme nebuvau o skundą Šiaulių apygardos teismui rašiau pats pridėjau įrodymų jų net nežiurėjo.Šiaulių teismo nuosprendis Nr.1A-472-332/2015.
Norėčiau minėtą nuosprendi apsmūsti Aukščiausiajam teismui nes jis ne šališkai peržiuri bylas ,tačiau negaliu nes neturiu advokato .
Valstybinė teisinė tarnyba man neskiria advokato , dėl prokuratūros grasinimų valstybiniams advokatams man sutrukdyti apsiginti ,kad nepaaiškėtu tikroji tiesa.
Kaip minėjau jau be sustojimo esu teisiamas nuo 2010 metų kai pradėjo aiškėti Telšiuose Sodros ,darbo inspekcijos ,savivaldybės dokumentų klastojimai kur buvo plaunami tris metus neteisėti didžiulei pinigai juos dalinosi .Respublikos g.36 ,ir Respublikos g.6A ,Telšių mieste buvo vykdomos komercinės veiklos kaip paaiškėjo klastotais dokumentais neteisėtai .Tris metus Telšių mieste veikė visa grupė asmenų, mano vaiko motina Viktorija Perminienė ( nesu su ja gyvenes beveik nepažystu jos) ,jos sese Alma Kontvainienė dirbanti Telšių ligoninė ,giminaitė Telšių savivaldybės vaiko teisių specialistė Vilma Petkienė ir kiti asmenys kurie dar nėra nustatyti nes jokio tyrimo nebuvo dar iki šiol o dokumentų daug su parašais spaudais dar niekas jų nebertino .Ten deklaracijos ,kasos orderei ir kitomie firmos dokumentai .2010m.pradėjus aiškėti dokumentų klastojimai prisijungė slėpti nusikaltimus ir Viktorijos Perminienės pusbrolis prokuroras dirbantis Klaipėdos prokuratūroje ir Telšių darbo inspekcija ir pats Telšių teismas puolė dankstyti nusikaltimus .Teismas priėme galutini ir neskundžiama baudžiamajį įsakymą Nr.1-200-671/2013,kuris neatitinka tikrovės teismas nuslepė kokias sumas ėmė neteisėtų pinigų minieti asmenys ,nuslepė asmenis kas klastojo dokumentus ,klastojo prekiavo med.dokumentais ,nuslepė adresus kur buvo klastojami dokumentai .
Mane nuteise kad aš 3metus laikiau užrakines vieną iš dariusia nusikaltimus moteri Viktorija Perminiene savo bute ir ji neklastojo dokumentu Telšių teismas dankstydamas nusikaltimus pagal klastotus dokumentus mane nuteisė .Kas prieštarauja nenuginčijamiems įrodymams byla Telsių teismo Nr.1-23-304/2014 .Tačiau mano namuose V.Perminiene nėra nei nakties miegojusi aš gyvenau su kita moterimi .Kaip minėjau su V.Perminiene nesu gyvenes.
Dar 2014m.Valstybine teisinė tarnyba nors nenorei skyrė man advokatą kaip apskūsti Apygardos teismo sprendimus.
Teisinė tarnybą skyrė advokatą ir minėtoje Telšių teismo byloje Nr.1-23-304/2014, kur nekaltas esu nuteistas Šiaulių apygardos teismo nutarti aukščiausiam teismui ,nes apylinkės teismai ir aptgardos teismai nutartis rašo kaip susitarė iš anksto lig pagal užsakymą vienodai.O aukščiauses teismas jau žiūri nešališkai.
Tuo metu teisinės tarnybos advokatas rašė tris skirtingus ,skirtingos bylos skundus aukščiausiajam teismui tačiau nepasirašė ant skundų ,o aukščiausiajam teismui turi skundus rašyti advokatas ,teismas suprato kad aš pats rašiau skundus ir nenagrinėjo taip aš nukentėjau negalėjau apsiginti.
Šiuo metu advokatai kalba neoficelei ir atsiprašinėja ,kad nepasirašė ant skundų nes sulaukė prokuratūros spaudimo ,grasinimų sutrumdyti man apsiginti bijojo kad nepaaiškėtu timra tiesa ir aukščiauses teismas nepastebėtu klastotu dokumentu .Pagal advokatų teiginius ,susipažino su bylomis ir mato kad aš visiškai nekaltas esu nuteistas.
Šiuo metu teisinė tarnyba iš vis man neskire nei į vieną prašymą advokato, sako neoficelei nenori prokurorų grasinimų vel sulaukti tarnybos advokatai ,bet sprendimose rašo bet ką skirtingai ,kad man neskirti advokato.
Keleta kartų jau rašiau prašymus teisinei tarnybai skirti advokatą ir monėtone byloje Nr.1A-472-332/2015 ,Šiaulių apygardos teismo ,tačiau neskyrė .Rašiau prašymą teisinei tarnybai skirti advokatą minėtoje Šiaulių apygardos teismo byloje apskūsti aukščiausiam teismui ,tačiau tarnyba jau išanksto pasakė neskirs advokato dar sprendimo negavau.
Noriu paprašyti gal kas galėtu minėtoje Šiaulių teismo byloje surašyti skundą aukščiausiam teismui čia turi būti advokatas nes aukščiauses teismas vel nepriims nagrinėti skundo o noriu apsiginti nekaltai esu nuteistas net Telšiuose nebuvau kuo esu kaltinamas minėtu laiku.
Aš pats neturiu jokių galimybiu pasisamdyti advokato neturiu tam pajamų .Šeimos vienintelės pajamos vaikų neįgalumo išmokos kurių nedaug išmoka.
Ejau privačiai skolon prašyti advokatų kas surašytu skunda teismui ,tačiau niekas nesutiko o už skundo surašymą prašo 900Eurų .Man reikėtu laukti du mėnesius kol globos skyrius išmokėtu neįgalumo išmokas vaikams ,beto reikia buto nuoma mokėti ,valgyti pirkti neįmanoma man .Visiškai su manimi susidoroja aš nesu visai teistas niekada jokių nusikaltimų nesu padares ,tačiau kokia „auka“tapau o apsiginti jokių galimybių.
Kur man kreiptis ir ką daryti kaip apsiginti, kodėl man neskiriamas valstybinis advokatas ,vieną kartą skyrė 2011m. Valstybinė teisinė tarnybą advokatą daugiau neskiria nieko niekada nepadėjo Valstybinei advokątai .Padėkite jei kas galite turite teisinių žinių aš nesu joks nusikaltelis ir niekada gyvenime jokių nusikaltimų nedarau koks dabar esu padarytas aš normalus žmogus ne nusikaltelis .
Virgilijus Janušas 867692277.

0
0
  
Processing your request, Please wait....
skundziu.lt skundziu.lt skundziu.lt
Atsiliepimai